Odškodnění

Naše společnost je sponzorem a podporovatelem neziskové organizace Spolek na ochranu práv poškozených , jejíž hlavní činností je pomoc

Nezisková organizace Spolek na ochranu práv poškozených poskytuje bezplatnou právní poradnu při zranění nebo jiné pracovní újmě, zajišťuje pomoc poškozeným osobám, bezplatné zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek, bezplatné poradenství a pomoc při proplacení nákladů.

Kontaktní údaje zde.